Layanan Mediasi

Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

  1. Menunjukkan daftar mediator kepada para pihak
  2. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih.
  3. Memilih dan menyepakati mediator
  4. Membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang tidak disepakati.
  5. Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator kepada para pihak
  6. Menerima penetapan mediator dari para pihak
  7. Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen dari Meja I
  8. Mengarahkan para pihak untuk menghadap ke Mediator
  9. Melaksanakan mediasi
  10. Melaporkan hasil mediasi melalui para pihak kepada Majelis Hakim.

 

Daftar Nama Mediator Hakim 

 

 MEDIATOR PENGADILAN AGAMA SANGGAU

  1(1)

 

 

Nama
:
Drs. Juaini, S.H
NIP
:
19670511199403 1 003
Pangkat/Golongan
:
Pembina (IV/a)
Jabatan
:
Mediator
    

 

wakil-ketua

 

 

 

Nama
:
M. Toyeb, S.Ag., M.H.
NIP
:
19730914200012 1 002
Pangkat/Golongan
:
Penata Tk.I (III/d)
Jabatan
:
Mediator

 

 

 

pak hasyim

 

 

 

 

Nama
:
Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H
NIP
:
19780421 200904 1 002
Pangkat/Golongan
:
Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan
:
Mediator
  
1(5)

 

 

 

Nama
:
Ahmad Muhtar, S.H.I.
NIP
:
19811212200912 1 004
Pangkat/Golongan
:
Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan
:
Mediator