Kepaniteraan

Pejabat dan Staf Kepaniteraan 

 


    

 

 

Nama : Kokon Furkon, S.H.I. 
NIP :  19720409 199703 1 003
Pangkat/Golongan :  Penata Tk. I (III/d)
Jabatan :  Panitera

Detail

     

 

 

 

Nama : Iliyansyah, S.E.I.
NIP : 19791220200704 1 001
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Panmud Hukum

Detail

     

 

 

 

c.panmud 4

Nama : Ismail Azwardi, S.H.I.
NIP : 19801021 2012 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Panmud Permohonan

Detail


 

Nama

:

Miftahul Jannah, S.H.I.

NIP

:

19830816200912 2 004

Pangkat/Golongan

:

Penata Muda  Tk.I (III/b)

Jabatan

:

Panitera Muda Gugatan

Detail

 

  

 

 

 

 

 

Nama

:

Ikhwan Khairudin, S.H.

NIP

:

19850529201101 1 009

Pangkat/Golongan

:

Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan

:

Panitera Pengganti

 Detail

  

 

 

 

 

d. pp 3

Nama

:

Rakiman, S.H.I.

NIP

:

19840928 201101 1 006

Pangkat/Golongan

:

Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan

:

Panitera Pengganti 

 Detail

 

 

 

 

Nama

:

Muhammad Nur, S.H.

NIP

:

19880301 200904 1 003

Pangkat/Golongan

:

Penata Muda (III/a)

Jabatan

:

Panitera Pengganti 

 Detail